Договор за транспорт с подизпълнител

Ние сме транспортна фирма , притежаваме лиценз, трябва да сключим договор с друга транспортна фирма( която също има лиценз), да ползваме техни камиони за да можем да изпълним всички заявки на наш клиент . Въпросът ми какъв договор трябва да сключим с тази транспортна фирма, как ще се фактурира услугата, в ЧМР коя фирма ще се запише като превозвач. Клиентът ще плаща на нас транспортната услуга.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    По отношение на естеството на услугата съгласно закона за данък върху добавената стойност – вижте за справка чл. 22. По отношение на останалите Ви въпроси – вижте за справка закона за автомобилните превози, както и глави двадесет и пета и двадесет и шеста от търговски закон.

Вашият коментар

Email: