Възстановяване ДДС

Моля за помощ за следния казус:
Счетоводител съм на ООД което е застрахователен брокер. Извършваме само освободени доставки по чл.47 от ЗДДС и съответно не си възстановяваме дан.кредит при покупките.
Фирмата ще купува сграда ,която е нова(не е изтекъл 5годишния срок от въвеждане в експлоатация) и земя към нея. Следователно сп.ЗДДС за покупката ще се начисли ДДС за цялата сделка. В последствие сградата ще я използваме за създаване на втора икон.дейност – откриване на сервиз и автомивка. Ние също ще се преместим в сградата.В момента сме под наем и ще закрием съществуващите офиси след преместването. Освен това като хронология сигурно първа ще е покупката на сградата, а след това откриването на нова дейност, с извършване на облагаеми доставки.
Затова бъдещата ситуация ми е неясна.  ЩЕ имам ли прово да си възстановя ДДС-то ИЗЦЯЛО или частично, на какво основание?

1 коментар

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Вариантите във Вашия случай са два – ползване на частичен или на пълен данъчен кредит.
  Първият – с частичен данъчен кредит с коефициент по чл. 73 ал. 5 – нула към момента на покупката и преизчисление на размера на частичния данъчен кредит в края на годината по реда на чл. 73 ал. 8, едва ли ще Ви бъде изгоден.
  При втория вариант – ползвате пълен данъчен кредит на основание чл. 69 – сградата ще се използва за извършване на облагаеми доставки. В този случай евентуално бихте имали проблем от страна на НАП – честа практика, макар и погрешна, е да отказват данъчен кредит в подобни случаи с мотивите, че към момента на упражняване на правото на данъчен кредит не сте имали облагаеми доставки. В случай, че изберете този вариант оттук нататък възможните процедури са две:
  – корекция по чл. 79 ал. 1 за стойността на помещенията, които ще ползвате за застрахователна дейност;
  – корекция по реда на чл. 79 ал. 2, изчислена по формулата на чл. 79 ал. 7 т. 1.

Вашият коментар

Email: