протокол по чл 117 аванс на бъдещ внос

 На издадени и платени  авансови фактури от фирма в  ЕС  съставя ли се протокол по чл 117 , на аванса.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    В случай, че става дума за вътреобщностно придобиване на стоки – вижте за справка чл. 63, ал. 5 от закона.

Вашият коментар

Email: