Прил. 6 към чл.68 ал. 4 от ППЗДДС

    Не мога да си обясня несъответствието на ред 8  между Справката за приспадане на ДДС по образец, изтеглен от интернет, където пише кл. 60 и Справката от електронния сайт на НАП, където пише кл. 80!? Моля, кажете ми има ли грешка в електронната справка и как да я попълня? Първият месец имам възстановяване, а следващите два – приспадам. В резултат ми остава  сума за ефективно възстановяване. Благодаря!

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Можете да използвате това приложение:
    [url]http://zdds.info/index.php?option=com_chronocontact&chronoformname=procedura921[/url].
    В справката в сайта на НАП е допусната техническа грешка – съгласно приложението към правилника за прилагане ред осми се отнася за сумите от клетка 60 на справка декларацията.

Вашият коментар

Email: