Дружество регистрирано по ДДС в Германия

 

Дружество с основен предмет на дейност – търговия е регистрирано по ЗДДС в България, но се регистрира и в Германия. В Германия извършва търговия със стоки под ДДС номера си в Германия. Интересува ме, тук в България при подаване на ДДС Справки декларациите необходимо ли е да включва продажбите си в Германия, необходимо ли е да издава фактура за тези продажби в Германия под ДДС номера си в Германия?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    По отношение на първия Ви въпрос – вижте за справка чл. 79, ал. 2 и чл. 121, ал. 2 от правилника за прилагане.
    По отношение на втория Ви въпрос – след като сте регистрирани за целите на ДДС в Германия и извършвате доставки с място на изпълнение на територията на Германия следва да се съобразите с тяхното законодателство.

Вашият коментар

Email: