Автомобил 4+1 с N1 хомологация

Здравейте,

Фирмата ни закупи за дейността си 2 бр. автомобили 4+1 с N1 хомологация, въз основа на която са регистрирани в КАТ като товарни автомобили. Достатъчно ли е това обстоятелство за ползването на данъчен кредит? Въпросът ми е свързан с методиката на НАП от 07.07.2011 г. за определяне на правото на приспадане на данъчен кредит, която дава много \“странна\“ трактовка на автомобилите.

3 Comments

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Съгласно закона не би следвало да имате проблем с упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит.
  Възможни са обаче евентуални проблеми от страна на НАП във връзка със споменатата методика.

 2. Отговор Ралица Тодорова

  Здравейте,
  Бих искала да попитам дали има информация за действия на НАП по този въпрос и съответно съдебна практика?

 3. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Служителите на НАП прилагат методиката.
  За момента административният съд отхвърля становищата, заложени в методиката, относно третирането на автомобилите с хомологация N1 като леки за целите на закона.
  В момента има излязло и [url=http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/8ac5c79e5d6bf65dc2257aa6002e8f47?OpenDocument]решение[/url] на Върховния административен съд, в което ВАС отхвърлят решението на първоинстанционния съд. Във въпросното дело обаче не става особено ясно дали конкретният автомобил разполага със сертификат на ЕО за съответствие от производителя за товарен автомобил.
  Ако и следващите решения на ВАС са в този дух, по всяка вероятност подобни дела ще преминат на ниво европейски съд.

Вашият коментар

Email: