Кредитно известие по сделка преди рег.по ЗДДС

Дружество “Алфа” продава недвижим имот /УПИ/ на дружество “Бета”. И двете дружества към датата на сделката не са регистрирани по ЗДДС. Издадена е фактура, без да се начислява ДДС на основание чл.113 ал.9 от закона. В нотариалния акт е уговорено разсрочено плащане. Платено е 1/3 от продажната цена, която превишава пазарната цена на имота. След 6 месеца, когато и двете дружества са регистрирани по ЗДДС се стига до споразумение за намаляване на продажната цена, поради това, че имота не носи очакваната икономическа изгода. Оформен и подписан е нотариален акт за поправка. За намалението следва да се издаде кредитно известие. Трябва ли да се начисли ДДС, ако “НЕ” – какво е основанието ? Трябва ли дружествата да включат това кредитно известие, ако прием, че е без ДДС в дневниците по ЗДДС ?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    От значение в случая е данъчният режим на облагане на доставката към датата на възникване на данъчното събитие. А към тази дата както сама посочвате данък не се начислява.
    При отразяването на известието в дневниците би следвало да оставите колоната, отнасяща се до сумата на данъка празна.

Вашият коментар

Email: