Промени в ЗДДС от 17,07,2012 чл. 118

Моля за съдействие!

1.Фирмата ни разполага със стационарна цистерна, която зарежда с гориво. Горивото се използва за зареждане на строителната механизация, която ползваме за осъществяване на дейността си.

Съгласно промените в ЗДДС сме длъжни ли сме да инсталираме средства за измерване на разхода , да регистрираме и отчитамезареждането чрез фискална касова бележка, както и да предаваме данни дистанционно на НАП ?

2.Фирмата ни отдава под наем МПС , които зареждат горива на името на нашата фирма

За заредените горива получаваме веднъж месечно фактура с подробен опис на заредените количества/ дата, час, бензиностанция, МПС №, количество, цена и стойност.

Съгласно договора между двете фирми, в края на всеки месец префактурирме заредените горива на фирмата наемател.

Длъжни ли сме като – доставчик или получател по доставка на течни горива, да подаваме в НАП данни по електронен път за доставеното/полученото количество течно гориво?

От задължението за подаване на данни са изключени лицата, извършващи доставки/продажби чрез издаване на фискална касова бележка, както и лицата доставчици, издаващи данъчен документ по смисъла на ЗАДС.

За препродажбата издаваме фактура с начислен ДДС. Заплащането се извършва с пл. нареждане по банка.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Разпоредбите на чл. 118, ал. 7 от закона са обвързани с тези на ал. 6, а също и със разпоредбите на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 Г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. А въпросните разпоредби касаят лицата, извършващи продажби на течни горива чрез средства за измерване на разход (вижте в тази връзка и определението за течни горива в § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на наредбата).

Вашият коментар

Email: