Покупка на нестандартен софтуер от USA

Моля, за съдействие по следния казус:

1. Закупих ме нестандартен софтуер-програмен продукт от USA на ст-ст 5000 $  получих и инв., платих ме по банка, програмата и ключа за достатъп получих ме на  ел.поща. Заведен е в счетоводството като ДА.

Незная дали доставчикът е рег.по техния ДДС, незнам и как да проверя. И въпреки че доставчикът не е от страна членка мисля че това е доставка на услуги, извършвани по ел.път, с място на изпълнение територията на Б-я – чл.21, ал.3, т.1к. Налице е обърнато данъчно задължение и данъкът е изискуем от нас – чл.82, ал.2, т.2. и следва да издам протокол по чл.114 и да го включа в дневниците по ДДС. – правилно ли расъждавам?

2. За този програмен продукт ще заплащаме годишен лиценз в размер на 1200$ в това е вклюено и актуализация на програмата, която се прави през интернет,  получавам инв. в който е записано точно това. 

Моля, отговорете ми как се третира по ЗДДС плащането на този год. лиценз?

Благодаря предварително,

 

 

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Правилно сте се ориентирали, че данъкът е изискуем от Вас в качеството Ви на получател, във връзка с разпоредбите на чл. 82, ал. 2, т. 3 и чл. 21, ал. 2 от закона. Същото се отнася и за годишният лиценз, за който споменавате.

Вашият коментар

Email: