ДУК

Може ли лице , което е собственик и управител на ЕООД и се осигурява на Договор за управление и контрол да получава обещетение от борсата, след като фирмата спре временно дейност т.е. фирмата няма да извършва никаква дейност  и каква е процедурата , за да се регистрира на борсата, трябва ли да се мине през Агенцията по вписванията ????

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    В случай, че са изпълнени условията на чл. 54а, ал. 1 от Кодекса за социалното осигуряване – да.
    Не би следвало Агенция по вписванията да има отношение в случая.

Вашият коментар

Email: