Казус с ДДС

Объщам се към Вас с молба за Вашето мнение по следния казус, свързан със ЗДДС:
Наш клиент от Украйна посочва за  доставка на стоки адрес в Полша, която е страна членка на общността. Получател на стоката е украинската фирма, която не е регистрирана за целите на ДДС в друга държава членка.
Нашето мнение е, че се дълхи ДДС, тъя като фирмата – получател не е регистриран за целите на ДДС в Полша, а от друга страна нямаме документ (ЕАД) он митница, че изнасяме стоката извън общността.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    След като няма основание за прилагане на нулева ставка – начислете 20% данък във фактурата. Доставката е с място на изпълнение на територията на страната съгл. чл. 17 ал. 2 от закона.
    Следете праговете за регистрация за дистанционни доставки в Полша.

Вашият коментар

Email: