ДДС при инвоис от Гърция при транзитна продажба на стоки

Регистрирана по ЗДДС българска фирма, закупува стока от гръцка фирма, притежаваща валиден идинтификационен номер по ДДС в Гърция. Стоката обаче се транспортира от гръцката фирма до страна извън ЕС, без да пристига на територията на България. Българската фирма получава от доставчика си фактура, в която не е начислено ДДС. Разходите са за сметка на гръцката фирма.

1. За българската фирма ВОП ли е 

2. Ако не е ВОП, тогава как ще се осчетоводи фактурата от българската фирма и в коя клетка на СД ще попадне, трябва ли да се включи в дневника за покупките

3. Необходимо ли е българската фирма да се регистрира за целите на ДДС в Гърция

4. Правилно ли е българската фирма е издала фактура към страна извън ЕС без ДДС по чл.86, ал.3 във връзка с чл. 17, ал.2 от ЗДДС. Тази фактура правилно ли е отразена в СД в продажбата в колона 23.

3 Comments

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Вижте за справка тази публикация:
  [url=http://zdds.info/publikatcii/165-dds-pri-tranzitni-prodazhbi]ДДС при транзитни продажби.[/url]
  Не би следвало да отразявате получената фактура в дневник за продажбите.
  Не би следвало също така да подлежите на регистрация в Гърция, но би било добре все пак да проверите как стоят нещата съгласно гръцкото законодателство.
  Правилно сте се ориентирали по отношение на въпросите Ви в т. 4.

 2. Отговор Олга Бакалска

  В изречението: цитирам – Не би следвало да отразявате получената фактура в дневник за продажбите- има ли допусната техническа грешка визирате дневник за покупки или дневник за продажби.

  От всичко написано от Вас и от публикацията разбирах,че покупката не е ВОП,а фактурата от гръцката фирма нетрябва да се включва в дневника за покупки, а само да влезе в счетоводните регистри.

 3. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Да, допуснали сме техническа грешка – в цитираното изречение се има предвид дневник покупки.

Вашият коментар

Email: