ПРОДАЖБА НА ИМОТ

Фирма, която не е регистрирана по ДДС построява вилна сграда върху урбанизиран имот. Имота е заведен в сметка имоти за продажба. Фирмата решава да продаде имота за 240 хил. лв. Прихода от продажбата на имота включва ли се в облагаемия оборот за регистрация по ЗДДС?

5 Comments

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  В такъв случай продажбата на този имот би довела до задължение за регистрация по чл. 96 от закона.
  В зависимост от това какъв е статутът на купувача за фирмата Ви биха съществували и по-изгодни варианти относно продажбата на сградата.

 2. Отговор К. Василева

  Основната дейност на фирмата не е строителство. Може ли актива да се прехвърли в ДМА? И прихода от продажба да не влезе в сумата на облагаемия оборот за регистрация по ЗДДС.

 3. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Основната Ви дейност в случая няма отношение. А предвид информацията, която давате – едва ли бихте избегнали задължението за регистрация по този начин.
  Има ли основателна причина да не желаете регистрация, особено предвид фактът, че това би могло да доведе до значителни изгоди при продажбата на имота?

Вашият коментар

Email: