Откраднат ДМА

Открадната е машина, за която е ползван ДК. В договора за покупката има клауза според която при кражба доставчикът предоставя безплатно същата или идентична машина на същата стойност.

След разговор с доставчика стана ясно, че имат сключен договор със застрахователна компания, която покрива стойността на предоставената машина. При предоставяне на новата машина доставчикът ни издава фактура с начислено ДДС.
Следва ли да правим корекция на ползван ДК за първата машина и имаме ли право на данъчен кредит по новата фактура?

4 Comments

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Няма как да бъде даден точен отговор преди да бъдат изяснени условията по договора с Вашия доставчик.
  От това, което давате като информация, не би следвало доставчикът Ви да издава фактура за новата машина – не е налице нова доставка на стока по смисъла на закона. Ако все пак третират предоставянето на машината като нова доставка, би следвало да развалят първата доставка и да Ви издадат кредитно известие към първата фактура.Но подобен вариант не би бил правилен от гледна точка на закона. Изяснете нещата с доставчика си. При така формулиран въпрос – нямате задължение за корекция на ползван данъчен кредит по чл. 79 – това задължение е на Вашия доставчик. А в случай, че новата фактура е издадена неправомерно – нямате право на данъчен кредит по нея на основание чл. 70 ал. 5 от закона.

 2. Отговор Красимир

  Условието по договора е това:
  при кражба доставчикът предоставя безплатно същата или идентична машина на същата стойност.
  След нов разговор с доставчика става ясно, че съгласно техен договор със застраховател им се изплаща сумата за машините, които предоставят на клиентите си в случаите на кражба.
  Няма да издадат КИ към първата фактура. След като не трябва да издават нова фактура, какъв документ трябва да ни дадат за новата машина? И какво следва след това, и за нас, и за тях?

 3. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Приемо-предавателен протокол на база договор и приложени копия от документите, удостоверяващи кражбата би свършил работа.
  Задължението за корекция по реда на чл. 79 от закона е на доставчика Ви.

Вашият коментар

Email: