услуга от САЩ

Българска фирма нерегистрирана по ЗДДС получава фактура от САЩ за такси по правителствена програма за изпращане на студенти на бригада в САЩ. Във фактурата няма начислен данък. Има ли задължения българската фирма за регистрация по ЗДДС?

9 Comments

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Предвид естеството на въпроса бихте ли уточнили какъв е статутът на доставчика Ви?

 2. Отговор Дарина Иванова

  Извинявайте грешно Ви отговорих доставчикът е неправителствена организация, която е оторизирана от правителството на САЩ да спонсорира студентски бригади на територията на САЩ, което според мен означава, че е извън обхвата на ДЗЛ по чл. 82, ал. 2 и българското търговско дружество в този смисъл не би следвало да е задължено да се регистрира на основание чл. 97 а ЗДДС, но се нуждая от компетентен отговор. Благодаря!

 3. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Точно в тази връзка бе въпросът – в случай, че доставчикът не е данъчно задължено лице по смисъла на закона, то не попадате в обхвата на чл. 82, ал. 2, т. 3 от закона, в резултат на което не би възникнало задължение за регистрация по чл. 97а.

 4. Отговор Дарина Иванова

  Благодаря! Сам по себе си фактът, че доставчика е НПО означава ли че не е ДЗЛ по смисъла на чл. 3 ЗДДС или е необходимо да се снабдя с някакво доказателство за това?

 5. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Предвид информацията, която давате, не би следвало въпросната организация да се разглежда като данъчно задължено лице по смисъла на закона. Въпреки това би било добре да се свържете с тях и да потърсите допълнителна информация или документи, удостоверяващи че тази организация не осъществява стопанска дейност.

 6. Отговор Дарина Иванова

  Благодаря! Във връзка с това уточнение по въпроса задължено ли е или не това българско търговско дружество да се регистрира по чл. 97 А от ЗДДС имам още един въпрос и не зная дали да го задам като подвъпрос или в отделна тема, но искам да попитам следното: Българското дружество има договор с американската неправителствена организация да предоставя от нейно име и за нейна сметка тази услуга на български студенти от което според мен следва договорите да се сключват от името на американската организация,тя от своя страна да заплати срещу фактура възнаграждението на българското дружество, но българското дружество сключва договори със студентите от свое име и така за оборот за задължителна регистрация би следвало според мен да се зачитат всички плащания от студентите, защото това е посредническа сделка – облагаема по ЗДДС. Така ли е и според ВАС? Извинявам се за малко разхвърляния въпрос, ако са необходими уточнения ще ги направя! Благодаря за компетентните отговори!

 7. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  След като събирате въпросните такси от името и за сметка на тази организация би следвало облагаемият оборот на дружеството Ви да се формира само въз основа на получените комисиони.

Вашият отговор на Дарина Иванова Отказ

Email: