относно ДДС изнасяне на стока

Клиент член на европейския съюз изнася стока от нас със собствен превоз.Какви документи за целите на ДДС

трябва да представим пред органите на НАП, и митница.

 

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Такъв въпрос, особено зададен по подобен начин, буди недоумение.
    Въпреки това – докъде ще бъде превозена стоката?

Вашият коментар

Email: