брак на цветя

Здравейте,

как се признава брак на цветя, какви са данъчните последици, има ли определен лимит за брак на цветя и може ли да се ползва фирмен стандарт за норма( лимит) за брак на цветя

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Вижте за справка чл. 28, ал. 3, т. 2 и 3 от закона за корпоративното подоходно облагане. В тази връзка вижте също така и чл. 80, ал. 2, т. 4 и 5 от закона за данък върху добавената стойност.

Вашият коментар

Email: