формиране на облягаем оборот за регистрация по ддс в ЕС

Българска строителна фирма регистрирана по ддс в България, е сключила договор, като подизпълнител с белгийска строителна фирма също регистрирана по ддс в Белгия.Българската фирма командирова в Белгия свои работници и издава ежемесечно фактура ,в която основание за неначисляване на ДДС е чл.21 ал.4.

Въпросът ми е :Възниква ли задължение за нас ,съгласно белгийското законодателство ,регистрация по ДДС в Белгия ,ако формираме облагаем оборот за задължителна регистрация?Да се има в предвид ,че българската фирма няма офис или друг адрес в Белгия.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Добре би било да проверите как стоят нещата според белгийското законодателство, но не би следвало да подлежите на регистрация там на основание, аналогично на разпоредбата на чл. 95, ал. 2 от приложимия в България закон.

Вашият коментар

Email: