dds

Здравейте,

1.предстои ни износ за Ливан за изработване на изделия от pvc , издали сме проформа фактура  през месец август, в която сме посочили общата стойност на сделката и сме посочили начините на плащане  25% аванс, 45% и окончателно плащане до 45 дни. Получихме авансово плащане 25% през месец август.

Какви документи трябва да издадем и в какъв срок трябва да получим обратно подписаните документи

от клиента?

В кой месец трябва да се издаде фактурата и осчетоводи фактурата?

2. Предстои ни внос на стоки от САЩ и от Виетнам

по същият начин – ще ни издадат проформа фактура

с 30% авансово плащане и 70 % окончателно плащане при товарене на стоката .

Стоката ще пътува по море – 30-40 дни.

Какви са документите, които трябва да получим от доставчика,

в какви срокове трябва да бъдат осчетоводени в дневниците по ддс.

 

 

 

 

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Би следвало да издадете фактура за полученото авансово плащане в срок 5 дни от датата на получаване на плащането – вижте за справка чл. 113, ал. 5 от закона, като приложимата ставка за облагане е нулева, съгласно разпоредбите на чл. 28 от закона. А съгласно разпоредбите на чл. 124, ал. 2 фактурата би следвало да бъде отразена в дневник продажби в месеца, през който е издадена. От въпроса Ви не става ясно кога ще бъде осъществен самия износ.
    По отношение на втория Ви въпрос – би следвало да Ви издадат фактури за осъщественото авансово плащане, и при осъществяването на самата доставка. Не би следвало да отразявате тези фактури в дневник покупки. В дневник покупки би следвало да отразите митническата декларация при осъществяването на вноса на територията на страната.

Вашият коментар

Email: