ДДС по еврофинансиране

ЮЛНЦ е спечелило проект за промоция на български продукти в ЕС с 50% европейско финансиране, а останалото се разпределя между РБ и ЮЛНЦ. За проекта е сключен договор с българското министерство, в който изрично се посочва, че ДДС не подлежи на финансово подпомагане. ЮЛНЦ има договор и с фирма от ЕС, която изпълнява дейностите по договора, които възлага на подизпълнители. Периодично фирмата от ЕС издава фактури на ЮЛНЦ, в които включва и хонорар за услугите си, които са организиране на участие в изложения, вкл. за пътуване и настаняване в ЕС. Същевременно има сключен договор за заем между ЮЛНЦ и фирмата от ЕС.

Трябва ли да се следи оборот за задължителна регистрация в страната-членка, където се провежда конкретното изложение?

Получаваните по заема суми считат ли се за освободена доставка с-но чл. 46 от ЗДДС?

 

Благодаря.

 

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Не става ясно за каква регистрация в друга държава-членка става дума, след като сте получател.
    По отношение на втория Ви въпрос – получаването на сума по заем не е доставка по смисъла на закона. Вижте за повече информация посочената от Вас разпоредба на чл. 46, и по-конкретно – ал. 1, т. 1.

Вашият коментар

Email: