регистрация ДДС

Българско физическо лице,което има ЕТ,в същото време  е и  ЗП-физическо лице,с доходи от наем е натрупало през м.юли 2012 год. 51065 лв. оборот и се регистрира по ДДС  като ЕТ.Тъй като договорът за наем е между физическото лице и ЕТ,собственост на същото физическо лице и е на стойност 200 лв.на месец,как от гледна точка на ЗДДС следва да се разчитат ФЛ и ЕТ,като се има предвид,че наемодател е физическото лице,а наемател е ЕТ ?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Не би следвало да съществуват предпоставки за наличието на подобен договор за наем.

Вашият коментар

Email: