Префактуриране на транспортни и митнически разходи

Здравейте,

Фирмата ни направи износ за Филипините на стоки, закупени от производител в България, за което сме получили фактура с ДДС. За стоките сме издали фактура с начислен ДДС 0% по чл.28,ал.2. и в нея са включени 100% от стоките по доставната фактура. Получили сме фактура от куриерската фирма, която транспортира стоките фактури за транспортни и митнически разходи и трябва да ги префактурираме на клиента. За транспортните разходи издаваме фактура с начислен 0%ДДС по чл.30,ал.1/1. 

Въпросите ми са следните:

-С какъв ДДС би трябвало да издадем фатура за митническите разходи и в коя графа на ДДС дневника трабва да се отчете;

-Може ли да ползваме данъчен кредит по фактурите за стоки и транспорт и ако можем трябва ли да правим годишна корекция по чл.73,ал.8.;

-Кой документ би трябвало да отчетем в ДДС дневника са изнесените стоки – издадената фактура или митническата декларация;

 

Благодаря предварително!

 

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    По отношение на първия Ви въпрос – защо не издадете дебитно известие към фактурата за основната доставка? Ако все пак сте решили да префактурирате – с някои изключения, мястото на изпълнение при доставки на услуги се определя съгласно разпоредбите на чл. 21, ал. 2 от закона – а именно, мястото, където е установен получателят на услугата, в конкретния случай – във Филипините. Поради тази причина, и на основание чл. 86, ал. 3 от закона не би следвало да начислявате данък (това се отнася и за префактурираните от Вас транспортни разходи).
    По отношение на втория Ви въпрос – да, имате право на данъчен кредит, и няма основания за корекция. Вижте в тази връзка разпоредбите на чл. 69 от закона.
    По отношение на третия Ви въпрос – включете в дневник продажби фактурата за доставката.

Вашият коментар

Email: