Изизскуемост на ДДС за получени транспортни услуги

През м.7 получавам две фактури с дати м.7 за транспорт усл/ не е авансово плащане/, от фирма от страна членка. Едната  фактура е платена през м.7 а другата  ще бъде платена през м.8. Реално транспортирането на стоките  страна членка – Б-я ще  ще се извърши през м.8.

Моля, кажете ми при този услуга с обърнато данъчно задължение, кога ДДС става изискуем и кога следва да издам протокол по ЧЛ.117.

Съответно протоколите следва да се запишат в кол.14 на дневник продажби и кол.10 покупки, нали

Тези две посочени по-горе транспортни усл + транс.усл от бълг.фирма рег.по ДДС + комисионна за нашата фирма ще  бъдат фактурирани /транспорт страна членка-Б-я обект на клиента/  в една обща фактура  на фирма с валиден vat от страна членка. Според мен това попада в чл.21, ал.2 от ЗДДС, не начислявам ДДС и е посочвам в кол.22 дн.продажби, и VIES декл.

Блогодаря предварително!

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Съгласно разпоредбите на чл. 117, ал. 3 от закона протоколът следва да бъде издаден не по-късно от 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем. А съгласно разпоредбите на чл. 25, ал. 6, т. 1 от закона данъкът става изискуем на датата, на която услугата е извършена (вижте за справка и чл. 25, ал. 2 от закона, както и чл. 12 от правилника за прилагане).
    Следва да имате предвид обаче, че плащането, което сте извършили през м. 07 за предстояща доставка попада в обхвата на чл. 25, ал. 7 от закона, и протоколът по чл. 117 в случая следва да бъде издаден не по-късно от 15 дни от датата, на която сте извършили плащането.
    Правилно сте се ориентирали по отношение на останалите Ви въпроси.

Вашият коментар

Email: