ДДС ПРИ УСЛУГИ ОТ ЕС

Българска спедиторска фирма има да получава пари от немска фирма.Фактурата е от м.януари и е просрочена.Българската фирма се обръща към немска фирма за събиране на вземания.Немската фирма изпраща сметка на българската фирма,в която описва,че е събрала вземането,а също така и лихва и превежда сумата по банковата сметка на българската спедиторска фирма.В сметката е упоменато,че разходите по операцията са взети от немския клиент.Трябва ли българската фирма да издаде фактура на фирмата за събирания за вземания или да издаде протокол по Чл.117?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Предвид информацията, която давате, би следвало немската фирма да Ви издаде фактура за извършената от тях услуга. На основание чл. 82, ал. 2, т. 3 от закона данъкът по доставката би следвало да е изискуем от Вас, като данъчната основа за доставката, определена съгласно разпоредбите на чл. 26, ал. 2 от закона би следвало да е сумата, платена от фирмата длъжник.
    По отношение на получените лихви вижте чл. 84 от правилника за прилагане.

Вашият коментар

Email: