Доставка на транспортна услуга към спедиторска фирма

Спедиторска фирма регистрирана по ЗДДС в България е получател на транспортна услуга от доставчик регистриран в друга държава-членка (ДЧ), която е част от комплексната спедиция. Транспортът е по дестинация ДЧ-България. Трябва ли спедиторът да самоначислява ДДС и да издава протокол по чл.117?
Има ли връзка тук чл.22 ал.7 от ЗДДС? И всъщност какво е практическото приложение на чл.22 ал.7 от ЗДДС?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    На основание чл. 82 ал. 2 т. 3 данъкът е дължим от Вас, вследствие на което имате задължение да издадете протокол по чл. 117.
    По отношение на въпроса Ви относно чл. 22 ал. 7 – погледнете отново разпоредбите и задълженията, които налага чл. 127. Съгл. чл. 22 ал. 7 не сте длъжни да издадете две фактури на възложителя – една за стойността на самата транспортна услуга, и отделна – за Вашата комисиона.

Вашият коментар

Email: