ДДС ПРИ ТРАНСПОРТНА УСЛУГА ОТ ФИРМА В ТРЕТА СТРАНА

Здравейте!

Имам следния казус,фирма от Скопие извършва транспортна услуга на българска спедиторска фирма,регистрирана по ДДС.Дестинацията е Дания – България.

Моля да ми отговорите в коя клетка на справка-декларация трябва да посочи спедитора фактурата и следва ли да си самоначислява ДДС.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Мястото на изпълнение на доставката, определено съгласно разпоредбите на чл. 21, ал. 2 от закона е на територията на страната. Поради тази причина и на основание чл. 82, ал. 2, т. 3 от закона данъкът по доставката е изискуем от Вас, в качеството Ви на получател.
    Вижте също така това приложение:
    [url=http://zdds.info/index.php?option=com_chronocontact&chronoformname=transportnastoki]Определяне мястото на изпълнение при доставка на услуга по международен транспорт на стоки.[/url]

Вашият коментар

Email: