Оказване на услуги на територията на РБългария и извадане на фактура за тях на фирма от ЕС

Моля за съвет по следния казус:

Сключен е Договор за доставка на оборудване и изграждане на инсталация на територята на РБългария по Закона за обществените поръчки между Чешка фирма притежваща валиден  VAT номер и регистрация само в Чехия – доставчик и Българска фирма регистрирана  само по нашия ЗДДС – клиент.  Нашата фирма е регистрирана по ДДС само в България и  ще бъдем подизпълнители към този договор. Задълженията ни ще са следните: уреждане на доставките, транспортиране на оборудването, монтирането, пускането в експлоатация и обучението на екипа  и разбира се ще ни се заплати и комисионна. Но тъй като договора е сключен по Закона за обществените поръчки ние сме задължени да  да фактурираме услугите които ще оказваме единствено и само на Чешката фирма, а тя от своя страна ще издава фактури на Българската фирма.

Моля, кажете ми в инвойсите които ще издам на Чешката фирма кой член от ЗДДС да посоча и какво да запиша в протоколите по чл.114 от ЗДДС.

 

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Разделете отделните доставки съгласно мястото им на изпълнение по смисъла на закона. За услугите, с място на изпълнение на територията на страната би следвало да начислите данък (например услуги по чл. 21, ал. 4, т. 1), а за услугите, които са с място на изпълнение извън територията на страната (например услуги по чл. 21, ал. 2) не би следвало да начислявате данък на основание чл. 86, ал. 3 от закона.
    Не става ясно за какви протоколи става дума.

Вашият коментар

Email: