ДДС туроператор

Здравейте,

имам следния въпрос:

Туроператор е издавал фактури без данък по реда на чл.86 от ППЗДДС за получените аванси за новия туристически сезон. Сега, когато туристите вече пристигат и трябва да се използва данъчния кредит, как точно трябва да стане това? Трябва ли да анулирам всички издадени до момента фактури и да издам нови, вече с ДК или мога да начисля данъка с протокол по чл. 117, при условие, че сделките са ТО-ТО и се облагат вече не по маржа, а по общия ред?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Вижте за справка § 23 от преходните и заключителни разпоредби към закона за изменение и допълнение на закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2012 г.
    Отделно от това вижте разпоредбите на чл. 68 и чл. 69, ал. 1 от закона относно понятията „данъчен кредит“ и „право на приспадане на данъчен кредит“.

Вашият коментар

Email: