Префактуриране на разходи за ЕС

Здравейте,

Дружество намиращо се в България, рег. по ДДС, префактурира разходи за наем, консумативи / ел.енергия, вода/, активи/компютри идр./,заплати, осигуровки,реклами и други /изработка на интернет сайт на дружество/, платени държавни такси по регистрацията, адвокатски услуги и други; на дружество- собственик, намиращо се в страна в ЕС и рег. по ДДС в тази страна.С каква ставка на ДДС следва да се фактурират тези разходи?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Разграничете отделните доставки по видове –
    доставки на стоки, доставки на услуги по чл. 21, ал. 2, доставки на услуги, свързани с недвижим имот (чл. 21, ал. 4, т. 1). След което в зависимост от мястото на изпълнение на доставките би следвало да начислите данък за тези, които са с място на изпълнение на територията на страната, и да не начислявате данък за доставките, които са с място на изпълнение извън територията на страната (чл. 86, ал. 3 от закона).

Вашият коментар

Email: