dds

имаме следният случай при нас:

м.04-ддс за внасяне/не е внесен/

м,05-ддс за внасяне/не е внесен/

м,06- ддс за възстановяване

изчакваме да минат м.07 и м08-процедура по възст.и да видим какъв ще е резултата и тогава ли ще влезем в обхвата на чл.92 ал1 за прихващане на задължения

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Предвид разпоредбата на чл. 92, ал. 1, т. 1 от закона би следвало прихващането да бъде извършено от данъка за възстановяване, деклариран за месец юни.

Вашият коментар

Email: