Отдаване поднаем на МПС в трета страна

Здравейте,

Нашето дружество закупи оттрета странаМПС – Кепмер. Същото искаме да гоотдаваме под наем – дългосрочно на фирма регистрерана в Република Турция. Въпросът ми е следва ли да се начислява ДДС на извършената услуга и ако не на какво основание. Какви докумти следва да се изготвят относно предоставянето на МПС на нашият контрагент, за да докажем че МПС е напуснало страната и е предоставена на чуждата фирма

Благодаря

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    В случай, че не е налице краткосрочно отдаване под наем по смисъла на чл. 23, ал. 2 от закона, мястото на изпълнение на извършваната от Вас услуга се определя съгласно разпоредбите на чл. 21, ал. 2 (предвид информацията, която давате – извън територията на страната). Поради тази причина, и на основание чл. 86, ал. 3 от закона не би следвало да начислявате данък. Договор за отдаване под наем и евентуално приемо-предавателен протокол би следвало да са напълно достатъчни за доказване на доставката.

Вашият коментар

Email: