реклама

Българска нерегистрирана по ЗДДС фирма получава фактура за реклама от руско дружество. Във фактурата няма начислен данък. Българската фирма има ли задължение по ДДС?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    В случай, че получената услуга е с място на изпълнение на територията на страната по смисъла на закона, данъкът по доставката е дължим от получателя, за когото е възникнало и задължение за регистрация по чл. 97а, ал. 1 от закона.

Вашият коментар

Email: