международен транспорт

Здравейте,

Ние сме Българска фирма регистрирана по ДДС и се занимаваме с международен транспорт. Имаме договор със спедиция от Германия, която е регистрирана по ДДС. Транспортните услуги се извършват в рамките на ЕС. При плащане на гориво и пътни такси се използват карти на спедицията от Германия, а те в края на месеца ни префактурират услугата и за тази услуга включват във фактурата такса за обработка . Фактурата е с нулева ставка. При така оформени документи ние искаме за процедираме по следния начин:

 1/ Издаваме протокол по чл. 117 който намира отражение в дневник покупки и дневник продажби с код 09. Основание за начисляване на данъка е чл.82 ал.2-5 ЗДДС

2/ Самата фактура не се отразява в отчетните регистри.

  Дали така трябва да се отразяват тези документи в отчетните регистри?

Предварително балгодаря за отговора

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Не би следвало да се самооблагате за зареденото гориво и платените пътни такси извън територията на страната.
    В протокола по чл. 117 би следвало да включите само фактурираната Ви такса за обработка.

Вашият коментар

Email: