Проформа фактура и авансово плащане

Сега пуснах една проформа фактура за Гърция за стойност 85293 евро.доставката на стоки ще е през месец септември на 4 пъти 4 – ри уикенда.Трябва да ми преведат авансово 30% от сумата и после другите 70% 7 дена след доставката на стоките.Въпросът ми е?При нас има един грък,който се прави на много вещ и аз му обясних,че след като получа парите съм длъжна да пусна оригинална фактура цитирах му чл.7 и чл.113 ал.4 от ЗДДС.То и аз вече се омотах,но мисля че е така.Като получа парите трябва да пусна оригинална фактура за авансово плащане и после тия пари трябва да ги приспадна от другите фактури.Мисля,че е така!Но може и да има някакъв вариант примерно да издам фатура щом изпратя стоките.Но надали.Кажете ми как да се обоснова?

5 Comments

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  За получените авансови плащания за вътреобщностни доставки не възниква изискуемост на данъка – вижте за справка чл. 25, ал. 7 от закона. Фактурите би следвало да бъдат издадени след настъпване на данъчното събитие за конкретната доставка, в сроковете по чл. 113, ал. 5 от закона.

 2. Отговор samanta_anta

  Благодаря Ви!!! Значи сега като получа авансово парите, ги осчетоводявам като авансово плащане, и чак когато експедирам стоката през месец септември ще издам фактура за всяка доставка.Така ли да разбирам?Отново Ви благодаря!!!

 3. Отговор samanta_anta

  Благодаря Ви!!! А ако се издаде фактура при получаването на парите не е грешка все пак нали?

 4. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Не би следвало да е проблем. В такъв случай следва да се съобразите с разпоредбата на чл. 124, ал. 3.

Вашият коментар

Email: