запупуване на влекач(товарен автомобил) втора употреба от ЕС

Здравейте,

предстои ни закупуване на влекач ( втора употреба) от страна от ЕС. Купувача е фирма от България, регистрирана доброволно по ЗДДС. Продавача е фирма от ЕС, която има данъчен номер, но е в процес на регистрация по ДДС. Прехвърлянето на правото на собственост ще се извърши преди окончателната регистрация по ЗДДС на продавача ( поне по предварителна информация).

Първи въпрос: в този случаи, когато бълг фирма регистрирана по ДДС закупува товарен автомобил втора употреба от данъчно регистрирана фирма от ЕС( не регистрирана по ДДС), това ще представлява ли ВОП за купувача и какви документи и контировки трябва да се отразят в счетоводството на купувача, за да бъда заприходен актива и самата фактура-инвойс ли ще се отрази в дневника за покупки? Необходимо ли някакво конкретно основание да се запише във фактурата-инвойс от страна на продавача?Продавача ще издаде фактура без начислено ДДС.

Втори въпрос: в случай, че сделката се извърши след като продавача се регистрира по ДДС, тогава това ще бъде ли ВОП за купувача и той ще трябва ли да си самоначисли ДДС в размер на 20% с протокол по чл.117 от ЗДДС и да го отрази в дневник покупки и продажби? Необходимо ли е във фактурата-инвойс  да се запише, че не се начислява ДДС, защото е ВОД. Правилно ли ще бъде да се осчетоводи по този начин сделката и какви контировки ще се съставят в този случай?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Опасяваме се, че представите Ви за дейността на дружеството ни са напълно погрешни.
    За да получите отговор на поставените от Вас въпроси можете да използвате формата за контакти.

Вашият коментар

Email: