ДДС регистрация за физическо лице

Българско физическо лице, регистририано като самоосигуряващо се, извършва дейност по договор с канадска фирма, като дейността се изразява в:

подбиране покупки и продажби на ценни книжа за сметка на Компанията, предмет на метода на търговия и търговските политики на Компанията, със средства, предоставени от Компанията чрез сметка, създадена от Компанията . Правоотношението с Компанията е в качеството на самостоятелен изпълнител, а не служител, клиент, собственик или член на Компанията в какъвто и да било смисъл.

Възнаграждение за услугите по договора е част от нетните печалби, реализирани от Сделките с Акции. Нетните Търговски Печалби представляват Реализирани Печалби и Загуби без Таксите за Изпълнение и Отстъпки.

Компанията не е брокерска фирма за ценни книжа и не притежава лиценз или регистрация от Комисията за контрол на борсите и търговията с ценни книжа и Националната асоциация на дилърите на ценни книжа, а е частно дружество, което търгува и инвестира в ценни книжа за своя собствена сметка.

При реализиране на доход над 50хил.лв. физическото лице следва ли да се регистрира по ЗДДС.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Т.е. въпросното лице осъществява споменатите покупки и продажби от името на канадската фирма. В случай, че това е така, не би следвало да възниква задължение за регистрация, тъй като извършваните от лицето към канадската фирма услуги са с място на изпълнение извън територията на страната съгласно чл. 21, ал. 2 от закона, и не участват при формирането на оборота по чл. 96 от закона.

Вашият коментар

Email: