разплащане с фирма, нерегистрирана по ДДС

Извършиха ми услуга- монтаж на дограма. При поискване от мен на касова бележка към гаранционната карта, отговориха че нямат касов апарат. Парите ги дадох на ръка с обещание , когато оправят гаранционната карта/ бяха я сбъркали/ да ми върнат парите, за да ги внеса по банков път. Впоследствие ми се обадиха за лични данни, за да издадат фактура. Отказах да дам ЕГН и заявих,че нямам нужда от фактура. Въпросът ми е: Задължени ли са да издават фактури при заплащане на услугите им по банков път? Възможно ли е да преведа парите, за да получа бележка от банката за платената услуга, без да съм длъжна да им давам лични данни?

2 Comments

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Издаването на фактура в случая не е задължително.
    От друга страна следва да имате предвид, че съгласно разпоредбите на чл. 113, ал. 6 от закона, когато издаването на фактура не е задължително, тя се издава по желание на доставчика или на получателя, като всяка страна е длъжна да окаже необходимото съдействие на другата страна за издаването.
    Не би следвало обаче да постигнете съгласие с доставчика си.

Вашият коментар

Email: