ДДС при отдаване под наем на лек автомобил

Следва ли да се начислява ДДС при отдаване под наем на лек автомобил, който е закупен с начислен ДДС, има данъчна фактура, не е ползуван данъчния кредит,  съгл. чл.70 от ЗДДС, а по-късно се отдава под наем?

Ако е начислен ДДС, фирмата, която го наема за превоз на персонала до месторабота  до отдълечени обекти,, има ли право на този данъчен кредит за наема и горивото?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    В този си вид разпоредбата на чл. 50 т. 2 от закона е неприложима за Вашия случай, и би следвало да начислите ДДС. Ако желаете да потърсите алтернативни решения за неначисляване на данък – моля, използвайте формата за контакти.
    По отношение на втория въпрос – фирмата получател би имала проблеми с НАП при проверка, в случай, че ползва данъчен кредит за гориво и наем – трудно биха доказали, че попадат в хипотезата на чл. 70 ал. 2 т. 1 и 4 от закона.

Вашият коментар

Email: