ДДС декларация

Фирмата ни е регистрирана по ДДС в българия, извършва усуги за фирма в ТУРЦИЯ която е ДЗЛ. Услугите които извършваме не са транспортни и спедиторски. В коя клетка в деклерецията по ДДС трябва да влезе ?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    От значение в случая би било естеството на услугата.
    При условие, че мястото на изпълнение на извършваните услуги се определя съгласно разпоредбата на чл. 21, ал. 2, изречение първо от закона – мястото на изпълнение би следвало да е в държавата, в която е установен получателят, а именно – в Турция.
    В дневник продажби доставката намира отражение в к. 23, респ. в кл. 18 от справка декларацията.

Вашият коментар

Email: