Приложение 6 към чл.68

Здравейте,

След като разгледах указанията Ви за попълване на Приложение 6 имам въпрос относно уточненията. Интересува ме на някаква наредбва или указание се основават и коя е точно. Специално имам въпроси за ред 11 и ред 14, тъй като методолог от НАП ме информира, че не това е начинът за попълване.

Благодаря предварително!

Михаела

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Алгоритъмът за попълване на приложението и уточненията, които са направени към него, са базирани на разпоредбите на чл. 92, ал. 1 от закона и чл. 68, ал. 3 и 4 от правилника за прилагане.
    Докато редове 2,5,6 и 8 от приложението се отнасят за конкретни колони от подаваните справки декларации за периода на процедурата, то редове 11 и 14, предвид разпоредбата на чл. 68, ал. 4 от правилника за прилагане, се отнасят за данъка, по отношение на който е започнала процедурата.

Вашият коментар

Email: