Българската фирма , която внася стоката в Холандия от Китай

Уточнение относно предходен въпрос:

Българската фирма , която внася стоката в Холандия от Китай декларира пред митническите власти там, че стоката няма да се употребява в Холандия и придобива стоката под българския ДДС номер. Това се явява основание за начисляване на Мито , но неначисляване на ДДС от Холандската митница.След няколко дена стоката се продава на Германска фирма (регистриран по ДДС в Германия). Ако сделката е се смята за ВОД (въпреки , че стоката не тръгва от България), тогава ще се пуснем VIES и Данъчните власти в Германия ще знаят ,че такова ДДС трябва да се плати там от немската фирма. Въпроса е, ако сделката е по чл.17 от ЗДДС (място за изпълнение извън територията на страната) дали , кога и как немската фирма е задължена да плати ДДС (върху вноса) в Германия ?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    За немската фирма са изпълнени условията за ВОП, по аналогия на чл. 13 в техния закон за ДДС, в следствие на което задължението за начисляване на данък е тяхно, в сроковете и начините, уредени в тяхното законодателство.

Вашият коментар

Email: