регистрация по ДДС при доставка на дограма

Здравейте,

Искам да попитам трябва ли да се регистрира по ЗДДС българска фирма, която доставя дограма в Белгия и я инсталира там. И ако е не е задължителна регистрацията, може ли да се регистрира доброволно и да се иска възстановяване на ДДС?

Благодаря Ви редварително!

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Съгласно разпоредбите на чл. 17, ал. 4 от закона подобни доставки са с място на изпълнение извън територията на страната, поради което не формират облагаем оборот за регистрация тук.
    Възможно е да се регистрирате по желание.
    За споменатите доставки, с място на изпълнение на територията на Белгия следва да имате предвид аналогичните разпоредби в белгийското законодателство на чл. 97 от приложимия у нас закон.

Вашият коментар

Email: