фактура към корабособственик

Здравейте! Нашата фирма е агент на кораб,чийто корабособственик е фирма в Германия. Друга бг фирма направи хранителното снабдяване на кораба(т.н.шипшандър) като мина митница и издаде ф-ра на нашата фирма.Въпросът ми е дали мога да фактурирам тази услуга  на корабособственика с малко надценка и на какво основание ? Благодаря!

3 Comments

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Споменавате доставка на хранителни стоки, за каква услуга става дума в последствие? Би следвало в качеството си на агент да договорите въпросното снабдяване на кораба от името на корабопритежателя, респ. фактурата за снабдяването да е издадена към него.

  2. Отговор Камелия

    Има ли законова пречка да префактурираме хранителното снабдяване от нашия доставчик към фирмата оператор на кораб? Фактурата към нас е с нулева ставка съгл.чл.31т.2 А.

  3. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Не би следвало да имате проблем. По-добре би било занапред да помислите за вариант фактурите за снабдяването да бъдат издавани директно към корабопритежателя, а Вие да издавате към него фактура за комисиона съгласно договора за агентиране.

Вашият коментар

Email: