транспорт в ЕС

Дружеството ни извършва транспортна дейност на територията на ЕС. Получихме авансово плащане от френска фирма. Kато издавам фактура трябва ли да начислявам ДДС?

3 Comments

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    В такъв случай не би следвало да начислявате данък за полученото авансово плащане. Във връзка с полученото плащане вижте и чл. 117, ал. 2, т. 4 от правилника за прилагане на закона.
    Относно мястото на изпълнение на предстоящата транспортна услуга можете да разгледате следното приложение:
    [url=http://zdds.info/index.php?option=com_chronocontact&chronoformname=transportnastoki]Определяне мястото на изпълнение при доставка на услуга по международен транспорт на стоки.[/url]

Вашият коментар

Email: