ДДС върху комисионна

Комисионната на застрахователен агент, регистриран в КФН, облагаема доставка ли е ?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Съгласно разпоредбите на чл. 47, т. 2 от закона, доставките на услуги, извършвани от застрахователни агенти при условията и по реда на Кодекса за застраховането са освободени доставки.

Вашият коментар

Email: