Дистанционна поддръжка на апаратура по електронен път

Фирмата доставчик е регистрирана по ЗДДС и е членка на Европ. съюз (регистрирана е там), фирмата получател е българско дружество, регистрирано по ЗДДС тук. Получател е на услуга, извършвана по електронен път? Къде е мястото на изпълнение и какво се случва с ДДС – кой следва да го начисли и как да се отразят нещата в дневниците по ЗДДС от българското дружество?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Предвид информацията, която давате, би следвало мястото на изпълнение да е на територията на страната на основание чл. 21, ал. 2 от закона. Поради тази причина и на основание разпоредбите на чл. 82, ал. 2, т. 3 от закона данъкът по доставката е изискуем от Вас, и следва да бъде начислен с издаването на протокол по чл. 117 от закона.

Вашият коментар

Email: