продажба на дограма в Англия

Въпроса ми е свързан със следното.

От производител(фирма регисрирана или не по ДДС) в България закопувам дограма и я продавам на юридическо лице в Англия регистрирано по ДДС кой член точно трябва да е 0 ставка ДДС като транспорта се извършва от транспортна фирма за сметка на копувача.

И как стои въпроса при същите условия ако крайния клиент е лице не регистрирано по ДДС

Предварително благодаря

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    От информацията, която давате не би следвало да става дума за доставка на стоки, които се монтират от Вас или за Ваша сметка.
    В такъв случай (и при условие, че сте регистрирани по закона), ако получателят е регистрирано за целите на ДДС лице би следвало да е налице вътреобщностна доставка по смисъла на чл. 7 от закона, а оттам и разпоредбите на глава пета.
    Ако получателят е нерегистрирано за целите на ДДС лице би следвало доставката да е облагаема с 20 %.

Вашият коментар

Email: