Услуга в Русия

Здравейте,

Имам следния въпрос: Ще извършваме обследване за енергийна ефективност на сгради в Русия. Като след обследването се изготвя доклад за мерките, които трябва да се предприемат за намаляване енергийните разходи с изготвяне на количествено-стойностна сметка, без да се извършват от нас СМР. Трябва ли да начисля ДДС при издаване на фактура към руската фирма, която ни наема за извършване на услугата?

Предварително благодаря!

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Мястото на изпълнение на извършваната от Вас услуга, определено съгласно разпоредбите на чл. 21, ал. 4, т. 1 от закона, е извън територията на страната. Поради тази причина, и на основание чл. 86, ал. 3 от закона не би следвало да начислявате данък.

Вашият коментар

Email: