Данъчен кредит на застрахователен агент

ЕООД, регистрирано като застрахователен агент и не извършна друга дейност освен застрахователно посредничество, ползва ли данъчен кредит върху всичките си разходи ? И как стои въпросът, ако фирмата извършва и друга дейност освен застраховането ?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Съгласно разпоредбите на чл. 70, ал. 1, т. 1 от закона не е налице правото на приспадане на данъчен кредит за стоки и услуги, предназначени за извършване на освободени доставки по глава четвърта.
    Ако осъществявате и друга дейност, която е облагаема по смисъла на закона, би било налице правото на приспадане на пълен данъчен кредит за получените стоки и услуги, които се използват само за извършваните облагаеми доставки. Ако тези стоки и услуги се използват както за извършване на облагаеми, така и на освободени доставки – би било налице правото на приспадане на частичен данъчен кредит по реда на чл. 73 от закона.

Вашият коментар

Email: