Продажба на инвестиционен имот

През 2008 г. е закупен от строителна фирма апартамент и гараж с инвестиционна цел.През 2012г. управителя на фирмата собственик продава апартамента и гаража на сина си по цена по -ниска от цената на придобиване и по-ниска от пазарната му оценка!

Цена на придобиване 150 000,00 лв

пазарна оценка от лицензиран оценител към датата на продажба 30 000,00 лв

Нотариален акт за продажба 20 000,00 лв

въпроса ми е фактурата за продажба на този апартамент с каква данъчна основа трябва да бъде? Продажбата на апартамента е към свързано лице!

 

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Предвид информацията, която давате би следвало да се съобразите с разпоредбите на чл. 27, ал. 3, т. 1 от закона, и на чл. 15 от правилника за прилагане.

Вашият коментар

Email: